Belangrijkste punten uit het crisisakkoord voor de woningmarkt

datum: 
din, 01/05/2012

Op 26 april jl. hebben VVD, CDA, D66, GoenLinks en de Christenunie een akkoord bereikt over de begroting voor 2013.

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste punten uit het akkoord voor de woningmarkt. Deze informatie is afkomstig uit het concept van het Stabiliteitsprogramma Nederland. Het Stabiliteitsprogramma Nederland wordt samen met het Nationaal Hervormingsprogramma bij de Europese Commissie ingediend.

Het gaat nog om een concept, waarin de hoofdlijnen zijn weergegeven. Sommige details ontbreken en de nieuwe Kamer kan eventueel nog anders beslissen. Voor de verlaging van de overdrachtsbelasting verwachten we binnenkort al een wetsvoorstel vanwege 1 juli 2012. Op deze datum zou de overdrachtsbelasting, conform het vorig jaar genomen besluit, weer 6% worden. Mochten er ontwikkelingen zijn dan brengen we u hier uiteraard van op de hoogte.

Overzicht belangrijkste maatregelen woningmarkt:

Overdrachtsbelasting
Om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, wordt de overdrachtsbelasting voor woningen permanent verlaagd tot 2 %. Dit zal bijdragen aan langdurige zekerheid op de woningmarkt en lagere financiële risico’s.

Hypotheekrenteaftrek
Om de hypotheekschulden te verminderen en tegelijkertijd het vertrouwen op de woningmarkt te bevorderen blijft de hypotheekrenteaftrek gehandhaafd. Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypotheken gedurende de looptijd van 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Om de risico’s van hoge hypotheekschulden verder te beperken, wordt de Loan-to-Value geleidelijk beperkt tot 100%.

Huren
De huren voor huurders met een inkomen tussen de €33.000,- en €43.000,- mogen worden verhoogd met het inflatiepercentage plus 1%.